Filtr / Osuszacz


filtr/osuszaczFiltr/osuszacz zwykle umieszczony jest w układzie między skraplaczem a zaworem rozprężnym po wysokociśnieniowej stronie.

Filtr/Osuszacz, jak sama nazwa wskazuje spełnia następujące funkcje:

  • filtrowanie mechaniczne
  • osuszanie czynnika z resztek wilgoci
  • stanowi swego rodzaju zbiornik wyrównawczy dla czynnika
  • filtr/osuszaczFiltrowanie mechaniczne polega na wychwytywaniu cząstek stałych niesionych przez czynnik. Cząstki takie mogłyby zakłócić pracę zaworu rozprężnego a nawet doprowadzić do zatarcia kompresora.

    Osuszanie czynnikach ma na celu wychwycenie wilgoci z układu, która mogła dostać się tam podczas napełniania lub przedostać przez uszczelnienia. Wiele elementów kompresora jest wykonane z żelaza i wilgoć mogłaby spowodować korozję tychże elementów.

    Osuszacz powinien być przystosowany do gromadzenia nadmiaru czynnika chłodniczego. Nadmiar taki może zostać wytworzony w wyniku większego wydatku sprężarki nić wydatku czynnika przechodzącego przez zawór rozprężny.

    Osuszacz należy wymieniać co dwa lata niezależnie od przebiegu pojazdu oraz po każdorazowym rozszczelnieniu układu.